Słowo na dzisiaj
dziedzictwo.org.pl
Sobota, 20 kwietnia 2019 roku

Pierwsze czytanie
Oto słowo Boże.

Ewangelia
Oto słowo Pańskie.