Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej
Nauczyciel… „ze wszystkich zawodów ten jest najważniejszy. Ze wszystkich powołań to powołanie najpiękniejsze. Bo po rodzicach – właśnie oni kształtują człowieka przyszłość. I taki będzie nasz naród, jakich mamy rodziców, ale i jakich mamy nauczycieli…” – mawiał ks. Mieczysław Maliński. Podkreślał również, że jeśli chcemy być nauczycielami musimy patrzeć, na to, co dzieje się w duszy człowieka… Musimy wysilić wszystkie swoje umiejętności, żeby mu pomóc, gdy źle się dzieje i … musimy czynić to na tyle delikatnie, aby tego nie zauważył. Aby nawet nie czuł potrzeby podziękowania nam.
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Osób, których życzliwość i oddanie mimo mijających lat, wciąż wspomina się z wielkim sentymentem. Z tej okazji przy wspólnym stole zasiadła cała społeczność szkolna Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie.
- Dzień Edukacji Narodowej to tak naprawdę święto każdego z nas. Każdego dnia wychowujemy i edukujemy dzieci w swoich rodzinach, w swoim środowisku, a przede wszystkim w placówkach w których pracujemy. Z tej okazji życzę wszystkim dużo łask Opatrzności Bożej i… tego, byśmy stale mogli być dobrymi i kochającymi nauczycielami młodego pokolenia – przywitała zebranych gości Wiceprezes Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie – Pani Maria Liwczak.
W uroczystości udział wzięli Ks. Biskup Roman Pindel – Prezes Stowarzyszenia, ks. Marek Studenski – Wikariusz Generalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: ks. Jacek Gracz, ks. Andrzej Kozubski, Pani Sylwia Radulska, Skarbnik Stowarzyszenia - Pani Ewa Abdulla, oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi jednostek oświatowych.


To już tradycja, że Dzień Edukacji Narodowej jest również okazją do uhonorowania pracowników. W tym roku Nagrodę Prezesa Ks. Biskupa Romana Pindla otrzymali:
 • Pani Anna Tomanek-Puda - Dyrektor Katolickiego Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach;
 • Pani Ewa Abdulla - Skarbnik Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie.

W gronie nagrodzonych nauczycieli byli:
 • Pani Sławomira Ruchała - Katolickie Gimnazjum i Liceum im. św. Melchiora grodzieckiego w Cieszynie;
 • Pani Joanna Drewek - Katolickie Gimnazjum i Liceum im. św. Melchiora grodzieckiego w Cieszynie;
 • Pani Czesława Zajączkowska - Katolickie Gimnazjum w Czechowicach;
 • Pan Jakub Kowalski - Katolickie Gimnazjum w Czechowicach;
 • Pani Inga Gańcza - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Cieszynie;
 • Pani Katarzyna Mozdrzeń - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Cieszynie;
 • Pani Róża Lis - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie;
 • Pani Sylwia Santarius - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie;
 • Pani Urszula Brzóska - Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach;
 • Pani Magdalena Klimala - Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach.

Z rąk Zarządu Stowarzyszenia nagrodę odebrali pracownicy administracji i obsługi jednostek oświatowych, Panie: Iwona Juzof, Joanna Pniok, Dorota Nowak.
Spotkanie była również okazją do nadania stopnia nauczyciela mianowanego i złożenia uroczystego ślubowania przez Panie: Ingę Gańcza – nauczyciela Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świetlej Rodziny Cieszynie i Edytę Komraus – nauczyciela Katolickiego Przedszkola w Czechowicach-Dziedzicach. Panie ukończyły staż na nauczyciela mianowanego i pomyślnie zdały egzamin uzyskując stopień awansu zawodowego.
Słowa uznania i podziękowań za swoją pracę i trud włożony w edukację młodego pokolenia złożył na ręce zebranych Prezes Stowarzyszenia Ks. Biskup Roman Pindel, życząc wszystkim którzy uczą - szacunku i autorytetu ze strony uczniów. - By wszyscy pracujący i biorący udział w edukacji młodych ludzi, zawsze czuli się nieodzowni i potrzebni. By praca dawałam im radość, satysfakcję i wdzięczność... - życzył Prezes Stowarzyszenia.
Zgodnie z tradycją spotkanie było okazją do wymiany myśli, rozmów, wspomnień i smacznego poczęstunku. O doznania duchowe zadbał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej.