Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
14 października obchodziliśmy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela.
Z tej okazji 16 października przy wspólnym stole spotkała się społeczność szkolna Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie. Zebranych gości przywitała Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Maria Liwczak, która złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji święta. - Przed nami nowe zadania, nowe wyzwania i myślę, że podołamy temu... Musimy podołać, dla rozwoju naszej placówki oświatowej - a tym samym dla dobra naszych wychowanków. Wszyscy w Stowarzyszeniu jesteśmy odpowiedzialni za promocję wartości chrześcijańskich. Wierzę, że pracując całym sercem i wielką miłością na pewno nam się uda. Jesteście bohaterami wielkiego dzieła edukacji... - mówiła Wiceprezes Pani Maria Liwczak, odnosząc się do cytatu Jean Jacques Rousseau: "Ciągłe a sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie".
W uroczystości udział wzięli Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Roman Pindel – Prezes Stowarzyszenia, ks. Marek Studenski – Wikariusz Generalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: ks. Jacek Gracz, ks. Andrzej Kozubski, Pani Sylwia Radulska, Skarbnik Stowarzyszenia - Pani Ewa Abdulla, oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi jednostek oświatowych. W trakcie spotkania odbyło się m.in. nadanie stopnia nauczyciela mianowanego i złożenia uroczystego ślubowania, a także uhonorowanie z rąk Zarządu Stowarzyszenia pracowników, którzy w sposób szczególny przyczynili się na rzecz szkół katolickich placówek oświatowych.
W tym roku z rąk Biskupa Romana Pindla - Nagrodę Prezesa odebrał ksiądz Tomasz Sroka, dyrektor Katolickiego Liceum im. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, m.in. za propagowanie aktywności wśród uczniów, rozwijanie ich talentów oraz dbałość i ogromne zaangażowanie w budowanie dobrego wizerunku katolickich szkół, a także pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkół. Za pracę i trud włożony w edukację młodego pokolenia, słowa podziękowania złożył na ręce zebranych gości Prezes Stowarzyszenia Biskup Roman Pindel życząc nauczycielom, aby zostali na zawsze w pamięci swoich uczniów z jakiegoś dobrego konkretnego powodu.
Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów, wymiany myśli, wspomnień i smacznego poczęstunku. O muzyczną oprawę wieczoru zadbali uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie."