Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
- Życzę wam, żebyście co roku bardziej poznawali Jezusa, żeby wasza wiara w Niego wciąż się pogłębiała. Była bardziej dorosła, dojrzała, odważna – mówił Biskup Ordynariusz Roman Pindel, podczas Mszy św. w kościele pw. NMP Królowej Polski na Lesisku, inaugurującej nowy rok szkolny.
Tego dnia czechowicka świątynia wypełniona była po brzegi nie tylko modlitwą i śpiewem, ale też dziecięcymi uśmiechami i szkolnymi przyborami, które uczniowie przynieśli ze sobą, by poświęcić wszystko to, co służyć będzie codziennej nauce.
W słowie skierowanym do szkolnej społeczności i wszystkich zebranych Biskup Ordynariusz zachęcał do tego, by nieustannie prosić Boga o wiarę, ale też zastanawiać się nad tym, w jakiego Jezusa sam wierzę? Kim On dla mnie jest? Jak Go sobie wyobrażam? Warto bowiem konfrontować swoje wyobrażenia, bo każdy wiek jest czasem naszego dojrzewania i rozwoju.
– Inaczej należy wierzyć, kiedy się ma 14 lat, a inaczej wtedy, kiedy przystępujemy do Pierwszej Komunii Świętej” – mówił duchowny, kierując swoje słowa w stronę najmłodszych.
Data 3 września i pierwszy dzień roku szkolnego były czasem szczególnym dla Stowarzyszenia „Dziedzictwo świętego Jana Sarkandra” w Cieszynie i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach. Tego dnia bowiem podczas Mszy św. ks. Biskup Ordynariusz Roman Pindel poświęcił nowy sztandar szkoły ufundowany przez rodziców. W uroczystości uczestniczyli również księża katecheci na czele z dyrektorem wydziału katechetycznego i wikariuszem generalnym diecezji, ks. Markiem Studenskim oraz m.in.: proboszcz parafii w Lesiskach, ks. Marian Frelich, dziekan czechowicki, ks. Andrzej Raszka, przedstawiciele władz miejskich Czechowic-Dziedzic, dyrektorzy szkół, grona nauczycielskie i uczniowskie oraz rodzice dzieci.
W wydarzeniu udział wzięły również władze Stowarzyszenia oraz członkowie.
Po Mszy Św. nastąpiło przejście do szkoły, a także dalsza uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego z przekazaniem sztandaru.