Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
11 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Osób, których życzliwość i oddanie mimo mijających lat, wciąż wspomina się z wielkim sentymentem. Z tej okazji przy wspólnym stole zasiadła cała społeczność szkolna Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie.
- Życzę Państwu, żeby to bycie pedagogiem, nauczycielem… było pokorną służbą prowadzenia do Tego, który jest Mądrością, Stwórcą i Zbawicielem. Tego, który daje to, co najbardziej cenne i wartościowe w życiu każdego człowieka. Zbawienie… bycie na zawsze z Bogiem. Nie ważne jakiego przedmiotu uczycie i w jaki sposób jest on oceniany. Wykonując swoje obowiązki, możecie doprowadzić do tego, by uczeń stał się świętym... kimś niezwykle ofiarnym dla społeczeństwa... wielkim człowiekiem… - mówił podczas spotkania z nauczycielami Ks. Biskup Roman Pindel, Prezes Stowarzyszenia "Dziedzictwo".
Słowa pełne życzeń i podziękowań skierowała do zebranych również Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Maria Liwczak.
- Wychowanie polega na tym, by kochać i wymagać. Nie tylko od uczniów, ale również od samych siebie… Wszyscy uczymy i wychowujemy i obyśmy to czynili słowami Marii Dąbrowskiej „jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie - być dobrym dla drugiego człowieka" – mówiła, życząc zebranym satysfakcji z wykonywanego zawodu – Niech Opatrzność Boża czuwa nad wami, dodaje siły i miłości.
W uroczystości udział wzięli również: ks. Marek Studenski – Wikariusz Generalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: ks. Jacek Gracz, ks. Andrzej Kozubski, Panie: Sylwia Radulska - Sekretarz i Ewa Abdulla - Skarbnik, kapłani, oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi jednostek oświatowych. Spotkanie była również okazją do nadania stopnia nauczyciela mianowanego i złożenia uroczystego ślubowania. Tego dnia z rąk Zarządu Stowarzyszenia nagrodę odebrali pracownicy administracji i obsługi jednostek oświatowych.
Zgodnie z tradycją spotkanie było okazją do wymiany myśli, rozmów, wspomnień i smacznego poczęstunku. Nie zabrakło również występu młodych, utalentowanych osób.
Nauczyciel… „ze wszystkich zawodów ten jest najważniejszy. Ze wszystkich powołań to powołanie najpiękniejsze. Bo po rodzicach – właśnie oni kształtują człowieka przyszłość. I taki będzie nasz naród, jakich mamy rodziców, ale i jakich mamy nauczycieli…” – mawiał ks. Mieczysław Maliński. Podkreślał również, że jeśli chcemy być nauczycielami musimy patrzeć, na to, co dzieje się w duszy człowieka… Musimy wysilić wszystkie swoje umiejętności, żeby mu pomóc, gdy źle się dzieje i … musimy czynić to na tyle delikatnie, aby tego nie zauważył. Aby nawet nie czuł potrzeby podziękowania nam.