Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
Dnia 3 listopada 2022 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach uroczyście wręczono symboliczne czeki w ramach otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W uroczystym wręczeniu czeków uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz radni Piotr Czarnynoga, Ewa Żak i Zbigniew Przedpełski. Łączna wartość dofinansowania to 2 mln zł.
Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" w Cieszynie otrzymało kwotę 19 000,00 zł na poczet remontu schodów wejściowych do budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Cieszynie przy ulicy Błogockiej 19. Remontu dokonano w okresie sierpień - październik 2022 roku.